Polityka Witryny

Witamy na Volg De Vos! Strona poświęcona najlepszym kasynom internetowym i hazardowi online dla polskich graczy. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na nasze zasady i warunki.

3D-DICE arrow

Witryna nie jest przeznaczona do nielegalnego wykorzystywania informacji

Witryna, zwana dalej “Volg De Vos”, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Nie jest przeznaczony do nielegalnego wykorzystywania lub rozpowszechniania informacji.

Informacje udostępniane w celach rozrywkowych i informacyjnych

Wszystkie informacje zawarte w witrynie “Volg De Vos” służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Użytkownicy nie powinni przy podejmowaniu decyzji opierać się wyłącznie na informacjach podanych na stronie.

Niezależny zasób

“Volg De Vos” jest niezależnym zasobem i nie jest powiązana z żadnymi konkretnymi organizacjami, firmami ani podmiotami, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Nie odpowiadam prawnie za błędy w Materiałach

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji podanych na stronie “Volg De Vos”, nie możemy zagwarantować, że wszystkie materiały są wolne od błędów. Serwis nie ponosi prawnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub pominięcia w treści.

Nie odpowiadamy za straty graczy

“Volg De Vos” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkowników, w tym między innymi straty finansowe, poniesione w wyniku korzystania z informacji lub usług udostępnianych w witrynie.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wybór zasobu lub gry, którą wybiorą

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybór zasobów lub gier, z których korzystają, na podstawie informacji podanych w witrynie [Nazwa Twojej witryny]. Witryna nie popiera ani nie gwarantuje jakości ani bezpieczeństwa jakichkolwiek wspomnianych zasobów zewnętrznych lub gier.

Dokładność materiału nie jest gwarantowana

Chociaż “Volg De Vos” stara się dostarczać dokładne i aktualne informacje, nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani wiarygodności jakichkolwiek materiałów prezentowanych w witrynie. Użytkownicy powinni samodzielnie weryfikować informacje przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

Marki należą do swoich właścicieli

Wszystkie nazwy marek, znaki towarowe i logo wymienione w witrynie “Volg De Vos” należą do ich odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

Treść chroniona prawem autorskim witryny

Treść “Volg De Vos”, w tym między innymi tekst, grafika, obrazy i logo, jest chroniona prawem autorskim witryny i nie może być powielana bez pozwolenia.

 Zakaz nieuprawnionego korzystania z treści chronionych prawem autorskim

Nieautoryzowane wykorzystanie treści chronionych prawem autorskim z “Volg De Vos” w zasobach stron trzecich jest zabronione bez wyraźnej zgody witryny.

Dążenie do dokładności i aktualności informacji

“Volg De Vos” stara się dostarczać jak najdokładniejsze i aktualne informacje. Jednakże dynamiczny charakter treści może powodować sporadyczne nieścisłości lub opóźnienia w aktualizacjach.

Przeznaczone wyłącznie dla dorosłych

“Volg De Vos” jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych. Użytkownicy poniżej 18 roku życia powinni uzyskać zgodę rodziców przed uzyskaniem dostępu do witryny lub korzystaniem z niej.

Uzyskując dostęp do “Volg De Vos” lub korzystając z niej, użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie warunków określonych w niniejszych Zasadach dotyczących witryny. Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowana lub zmieniana bez wcześniejszego powiadomienia. Zachęcamy użytkowników do regularnego przeglądania Polityki pod kątem wszelkich zmian.